Hàng hóa (Lốp xe tải) được bảo hành theo quy chuẩn của nhà sản xuất trong điều kiện lốp còn 70% gai trở lên gồm các lỗi sau :
– Lốp nổi phồng tự nhiên
– Lỗi bóc tách lớp cao su
– Không bảo hành nổ lốp (tuy nhiên bên B vẫn làm báo cáo gửi sang nhà máy để kiểm tra trong trường hợp do lỗi sản xuất của nhà máy)
– Không bảo hành do tai nạn vận chuyển. Va chạm, đâm, bị chọc thủng hoặc cắt do đá hay các vật sắc nhọn gây ra.

(Trong Thời Hạn Bảo Hành, nếu phát hiện sự cố, sai sót hoặc lỗi của Hàng Hóa, khách hàng sẽ thông báo bằng văn bản (gửi trực tiếp, qua fax hoặc email) cho Nhà Cung cấp. Nhà Cung cấp có trách nhiệm cử cán bộ có năng lực kỹ thuật để thực hiện kiểm tra và khắc phục trong khoảng thời gian hợp lý do khách hàng ấn định và tối đa không quá 10 ngày sau khi khách hàng đưa ra thông báo. Trường hợp Hàng Hóa có các sai sót, hư hỏng mà Nhà Cung cấp không thể sửa chữa ngay lập tức, Nhà Cung cấp có thể đề nghị chuyển Hàng Hóa về xưởng của Nhà Cung cấp hoặc Nhà sản xuất để sửa chữa.)